Piotr Smok - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

mgr Jolanta Kamińska-Sroka - wicedyrektor

 

Dyrektor Piotr Smok przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.30

oraz we wszystkie dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu.