Wspaniałej pogody...

Wakacje 2017!

wielu ciekawych przygód...

Wakacje 2017!

niezapomnianych wypraw i udanego wypoczynku....

Wakacje 2017!

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.

 

TRWA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
DO KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO w SP48 w Sosnowcu!

Terminy testów sprawnościowych:

► PIŁKA SIATKOWA, TENIS STOŁOWY - 27 maja 2017r. (sobota) - godz.11:00 (hala sportowa ZSO nr 3)

► PIŁKA SIATKOWA, TENIS STOŁOWY - 30 maja 2017r. (wtorek) - godz.17:00 (hala sportowa ZSO nr 3)

► PIŁKA SIATKOWA, TENIS STOŁOWY - 8 czerwca 2017r. (czwartek) - godz.17:00 (hala sportowa ZSO nr 3)

► PŁYWANIE - 29 maja 2017r. (poniedziałek) - godz.16:00 (basen ZSO3)

► PŁYWANIE 31 maja 2017r (środa) - godz. 16:00 (basen ZSO3)

► LEKKOATLETYKA - 29 maja 2017r. (poniedziałek) - godz.16:30 (Stadion lekkoatletyczny, al. Mireckiego 4, Sosnowiec)

► LEKKOATLETYKA - 31 maja 2017r. (środa) - godz.16:30 (Stadion lekkoatletyczny, al. Mireckiego 4, Sosnowiec)

Osoba kontaktowa: mgr Piotr Augustyn (tel.: 501-417-887)

Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu zaprasza do klasy pierwszej, czwartej i siódmej z grupami sportowymi o profilach pływackim, lekkoatletycznym lub tenisa stołowego - chłopcy, dziewczęta,
profilu piłka siatkowa - dziewczęta oraz profilu piłka nożna - chłopcy.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków o przyjęcie do szkoły znajdują się pod adresem:
http://prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja/nabor-do-sp

Wnioski o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły:
Sosnowiec, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114

Zapraszamy

 
logo lo nabor
 
III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu
zaprasza do rozpoczęcia nauki w klasach o profilu sportowym (piłka nożna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt)
oraz w klasach o profilach humanistycznym i biologicznym.
Szkoła oferuje szkolenie sportowe we współpracy z klubami sportowymi, wysoki poziom nauczania oraz szeroki wybór przedmiotów rozszerzonych i języków obcych.
Zapraszamy nie tylko sportowców!

Szczegółowe informacje, harmonogram, wzory wniosków o przyjęcie do szkoły oraz zasady rekrutacji znajdują się pod adresem:
http://prus.sosnowiec.pl/index.php/rekrutacja/nabor-do-liceum

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji należy składać
w sekretariacie szkoły
pod adresem: Sosnowiec, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114.

Termin składania wniosków (klasy ogólne): od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

Termin składania wniosków (klasy sportowe): od 19 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15:00

Zapraszamy.

Jesteśmy szkołą która:

 • zapewnia przyjazną atmosferę i wzajemną akceptację
 • umożliwia wszechstronny rozwój swoim uczniom z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
 • kreuje zdrowy styl życia poprzez utrwalanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
 • uczy odpowiedzialności i podejmowania świadomych wyborów życiowych,
 • systematycznie podnosi jakość pracy we wszelkich obszarach swojej działalności,
 • współpracuje z rodzicami w procesie rozwoju dziecka,
 • uczy młodzież miłości do wielkiej i małej ojczyzny, szacunku dla jej historii, tradycji i kultury przy jednoczesnym poszanowaniu dla odmienności etnicznych i światopoglądowych,
 • uczy przestrzegania zasad fair play w życiu i sporcie,
 • uczy zasad dobrego kibicowania,
 • pielęgnuje własną historię i tradycje,
 • ułatwia nawiązywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych,
 • propaguje i wspiera postawy bezinteresowności i empatii,
 • propaguje wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 • współpracuje z klubami sportowymi w efektywnym szkoleniu sportowym uczniów.

Jesteśmy szkołą:

 • w której wszyscy jej członkowie chętnie przebywają, tworzą wspólnotę, rozwijają się w aspekcie intelektualnym, duchowym, emocjonalnym i społecznym według indywidualnych potrzeb i możliwości w oparciu o przyjęte normy moralno-etyczne,
 • która uwrażliwia na krzywdę i potrzeby innych ludzi, uczy tolerancji i szacunku,
 • która wyposaża uczniów w umiejętności przydatne w dalszym życiu.

Nasz absolwent to człowiek, który:

 • ceni prawdę:
  - jest uczciwy,
  - odpowiedzialny,
  - tolerancyjny,
 • - przestrzega zasad fair play
 • ceni piękno:
  - jest wrażliwy na sztukę,
  - kultywuje tradycje i obyczaje,
  - dba o estetykę otoczenia i mienie społeczne,
  - wykazuje się postawą proekologiczną,
 • uznaje dobro za najwyższą wartość:
  - przestrzega zasad dobrego zachowania,
  - jest uczynny, życzliwy i koleżeński,
  - prezentuje postawę altruistyczną,
  - troszczy się o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych,
 • - przestrzega zasad dobrego kibicowania
 • szanuje tradycje narodowe i regionalne,
 • jest przygotowany do dalszej nauki i życia w społeczeństwie XXI wieku.