Szkolny Wolontariat

Mottem naszej pracy są słowa Jana Pawła II:

„Nie będzie lepszym światem i lepszym porządkiem życia społecznego taki porządek, który wartościom ludzkiego ducha nie daje pierwszeństwa. Pamiętajcie o tym dobrze wy wszyscy, którzy tak słusznie chcecie zmian prowadzących do lepszego i sprawiedliwszego społeczeństwa – wy młodzi, którzy słusznie wyrażacie sprzeciw wobec wszelkiej krzywdy, dyskryminacji, gwałtu, kaźni zadawanych ludziom. Pamiętajcie, że ład, którego pragniecie, jest ładem moralnym, i nie osiągniecie go inaczej, jak tylko zapewniając pierwszeństwo temu, co stanowi siłę ludzkiego ducha: sprawiedliwości, miłości, przyjaźni.”

 

Szkolny Klub Wolontariatu powstał w 2003 roku. Działamy w oparciu o autorski Program Pomocy Społecznej opracowany przez koordynatora klubu oraz kodeks etyczny wolontariusza. Głównym celem naszej działalności jest przygotowanie młodzieży do godnego życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez naukę prawidłowych relacji międzyludzkich.

 1) Organizujemy po moc dla uczniów naszej szkoły:

„Wyprawka dla żaka”, „Bitwa na grosze”, zakup farb dla dla naszego uzdolnionego plastycznie ucznia, zakup laptopa dla niepełnosprawnego ucznia

2) Działamy w środowisku lokalnym współpracując z wieloma organizacjami:

Zespoły Opiekuńczo – Wychowawcze nr 1, 2, 3 – zabawy mikołajkowe z wręczaniem prezentów, dzień dziecka, akcja „Szukam domu”, ” Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie bajek w przedszkolu, świetlice środowiskowe, MOPS, Caritas Sosnowiec, schronisko dla zwierząt w Milowicach, Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu, stacja krwiodawstwa przy Szpitalu Miejskim nr 1 oraz klub Krewniacy – oddawanie krwi i rejestracja dawców szpiku, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu – pomoc w organizacji imprez dla dzieci, zbiórka nakrętek na rehabilitację dla dzieci z naszego środowiska lokalnego – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

3) Uczestniczymy w akcjach ogólnopolskich:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współpraca z fundacją „Pomóż i Ty”

4) Odpowiadamy na apele ogólnoświatowe:

Pomoc finansowa dla dzieci w Biesłanie, „Młodzi Światu” – współpraca z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym, współpraca z UNICEF, zbiórka darów dla polskiej szkoły w Wilnie, Polska Akcja Humanitarna – pomoc dla Haiti

Otrzymaliśmy wiele podziękowań od instytucji oraz osób prywatnych:

Podziękowanie za pracę wolontarystyczną od Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ogólnopolskiego konkursu „Barwy wolontariatu”, podziękowanie dla wolontariuszy od Prezydenta Miasta za pracę dla Hospicjum św. Tomasza Apostoła, zwycięstwo w szkolnym konkursie „Warto być dobrym” organizowanym przez s towarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, certyfikat Szkoły Zaangażowanej Społecznie za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno – społecznym „Biznes Klasa UNICEF ”.

Opiekun Szkolnego Koła wolontariatu:
Beata Chylak

 

kodeks_wolontariusza