Opisy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych Szkoły Podstawowej  nr 48 Mistrzostwa Sportowego: